Οδηγίες-Δικαιολογητικά

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αίτηση για συνάφεια Μεταπτυχιακού

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι παραπάνω αιτήσεις(αναγνώρισης προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού), υποβάλλονται κάθε χρόνο.

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές πρέπει να μεταφορτώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 11/9/2023 έως και 18/9/23 και ώρα 23:59, πατώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.

 

Όσοι είχαν τοποθετηθεί στη Δ/νση μας-Δ’ Αθήνας -το προηγούμενο σχολ. έτος 2022-2023 και μεταφόρτωσαν ήδη τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ χρειάζεται να ξανακάνουν τη διαδικασία, μόνο σε περίπτωση που υπάρχει κάτι καινούργιο. Ως εκ τούτου, η προϋπηρεσία του έτους 2022-2023 πρέπει να μεταφορτωθεί.

Επίσης, όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν, πρέπει να μεταφορτώσουν πρόσφατη βεβαίωση Σπουδών.

Στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.